SELECT MENU

Quản lý danh mục đầu tư

 

 

ỦY THÁC ĐẦU TƯ TOÀN BỘ
  • Hợp tác ủy thác trên tài khoản khách hàng
  • GoolFX được ủy quyền giao dịch toàn bộ
  • Gia tăng tối đa hóa lợi nhuận, phù hợp rủi ro theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng
  • Tài sản đầu tư: chứng khoán các loại
  • Đối tượng nhà đầu tư: có nhu cầu quản lý vốn trung & dài hạn
  • Thực hiện: nhận vốn ủy thác, lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, thanh lý

  Sản phẩm

  • Danh mục tăng trưởng
  • Danh mục cân bằng
  • Danh mục thu nhập ổn định

  ỦY THÁC ĐẦU TƯ THEO CHỈ ĐỊNH
   • GoolFX đầu tư theo chỉ định/ thống nhất với nhà đầu tư
   • Quản lý tài sản đã đầu tư của nhà đầu tư (nếu có yêu cầu)
   • Đối tượng nhà đầu tư: có nhu cầu hỗ trợ đầu tư một số chứng khoán cụ thể
   • Thực hiện: nhận vốn, đầu tư theo chỉ định, chuyển giao tài sản

   Sản phẩm

   • Ủy thác đấu giá IPO
   • Ủy thác đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức, OTC
   • Ủy thác đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

       CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi GoolFX, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Khuyến cáo chung này của GoolFX không dựa trên các mục tiêu và tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo GoolFX, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư. Vui lòng tham khảo về Cảnh báo rủi ro. Hoặc có thể liên hệ chuyên gia GoolFX