SELECT MENU

Lot là gì ?

Lot là đại diện cho khối lượng giao dịch nhỏ nhất mà chúng ta có thể tiến hành mở hay đóng lệnh trên tài khoản. Khi chúng ta chuẩn bị đặt lệnh trên hệ thống, chúng ta nhập vào khối lượng giao...

Đọc thêm...

Spread là gì ?

Khi chúng ta nhìn vào tỷ giá giao dịch của cặp tiền tệ chúng ta sẽ thấy 2 mức giá khác nhau + Phía bên trái: Bid Price. Hay mức giá mà chúng ta có thể bán + Phía bên phải: Ask Price. Hay mức giá mà chúng...

Đọc thêm...

Forex là gì ?

Forex : Viết tắt của ” Foreign Exchange ” mô tả giao dịch trong thị trường tiền tệ bởi những nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Mỗi ngày có trung bình 7-8 nghìn tỷ USD được luân chuyển và các lượt...

Đọc thêm...

PIP là gì ?

Trong giao dịch ngoại hối bạn sẽ nghe rất nhiều về PIP. PIP là viết tắt của Point in Percentage (điểm phần trăm). Hay đơn giản hơn PIP là môt điểm khi tính toán lợi nhuận và thua lỗ + Đối với hầu...

Đọc thêm...

Cặp tiền tệ là gì ?

Tiền tệ được giao dịch theo cặp. Tức là khi chúng ta bán một đơn vị tiền tệ này, để mua một đơn vị tiền tệ khác. Đây là lý do tại sao các định giá đều bao gồm 2 đơn vị tiền tệ. Mỗi...

Đọc thêm...

Những Định nghĩa Giao dịch phổ biến – Long (mua) và Short (bán)

Có 2 định nghĩa mà Nhà đầu tư thường dùng để mô tả 1 vị trí trong tài khoản của họ “Going Long” – Mua hoặc “Going Short” – Bán . Việc hiểu rõ những định nghĩa này rất...

Đọc thêm...

CẢNH BÁO RỦI RO CAO: Kinh doanh ngoại hối, sản phẩm hàng hóa tương lai, hoặc cá cược chênh lệch giá theo đòn bẩy có tỷ lệ rủi ro cao, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Nhiều khả năng bạn có thể chịu lỗ nhiều hơn khoản tiền gửi của bạn và do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có đủ khả năng chịu lỗ. Trước khi quyết định giao dịch các sản phẩm được cung cấp bởi GoolFX, bạn cần cẩn trọng cân nhắc các mục tiêu hay khả năng tài chính, nhu cầu cũng như kinh nghiệm đầu tư. Bạn cũng nên tìm hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch theo đòn bẩy. Khuyến cáo chung này của GoolFX không dựa trên các mục tiêu và tình trạng tài chính hay nhu cầu của bạn. Nội dung trên Website này không được hiểu là tư vấn cá nhân. Theo GoolFX, bạn nên tìm tới cố vấn tài chính độc lập để được tư vấn về hoạt động đầu tư. Vui lòng tham khảo về Cảnh báo rủi ro. Hoặc có thể liên hệ chuyên gia GoolFX